Tomaszów Mazowiecki - informacje


61.338
mieszkańców Tomaszowa
28.701
mężczyzn
32.637
kobiet

8.537
w wieku przedprodukcyjnym

36.540
w wieku produkcyjnym

16.261
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

184
zawarto małżeństw

452
urodzeń

1.011
zgonów

-559
przyrost naturalny
miasto Tomaszów Mazowiecki
dochody

313.466.432
wydatki

308.678.368
struktura wydatków Tomaszowa

8.499
0,003%
Rolnictwo i łowiectwo

1.565.582
0,507%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

26.010.102
8,426%
Transport i łączność

17.240.470
5,585%
Administracja publiczna

715.658
0,232%
Turystyka

2.544.299
0,824%
Gospodarka mieszkaniowa

568.700
0,184%
Działalność usługowa

22.140
0,007%
Informatyka

325.167
0,105%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.653.688
0,860%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.433.332
0,464%
Obsługa długu publicznego

2.450
0,001%
Różne rozliczenia

85.512.456
27,703%
Oświata i wychowanie

3.844.003
1,245%
Ochrona zdrowia

24.207.434
7,842%
Pomoc społeczna

149.109
0,048%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3.307.191
1,071%
Edukacyjna opieka wychowawcza

24.583.950
7,964%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6.707.005
2,173%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

5.989.786
1,940%
Kultura fizyczna i sport

101.280.664
32,811%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2022-12-08 06:20
REKLAMA
pogoda Tomaszów Mazowiecki
0.2°C
wschód słońca: 07:32
zachód słońca: 15:31
Koronawirus
łódzkie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Tomaszowie

kiedy
2022-12-19 19:00
miejsce
Ęklawa - klub kultura kawa,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-01-15 17:00
miejsce
Miejskie Centrum Kultury Tkacz,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-01-29 18:00
miejsce
Miejskie Centrum Kultury Tkacz,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-03-02 19:00
miejsce
Ęklawa - klub kultura kawa,...
wstęp biletowany